نتایج جستجو برای «طریقه انتقال نیروی محرکه به چرخها»

آشنایی با نیروی کشش راه آهن

آشنایی با نیروی کشش و نیروی محرکه قطار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل