فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

آشنایی با سوزن در راه آهن

آشنایی با سوزن و نقش آن در حوزه راه آهن

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

800پرسش و پاسخ اپراتوری پست های برق (مناسب جهت آزمون و مصاحبه وزارت نیرو)

این فایل شامل 800پرسش و پاسخ اپراتوری پست های برق در قالب فصل های زیر :تعاریف و اصطلاحات الکتریکی-خطوط انتقال-تجهیزات پست - حفاظت الکتریکی-سیستم مدیریت کیفیت و عملیات در شبکه و قابل استفاده جهت مصاحبه های وزارت نیرو و تمامی علاقه مندان به رشته های ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل